Chansonnier basque

Titre original
EGÜNTTOBATEZ
Texte standardisé
EGUN BATEZ
Chansonnier
Chants Populaires du Pays Basque
Année de publication
1870
Editorial
Lieu de publication
BAYONNE
Lieu de compilation
Compilateur

TEXTE ORIGINAL

Egünttobatez nindaguelarik maitenareki leihuan,
Erran ükhen niriozün hura niala goguan,
Ene phena doloretzaz pietate har lezan.

-Zure phena doloretzaz pietate badit nik;
Ene khorpitz tristiareki eztirot eman plazerik;
Zelin promes emanik nago Jinkoari lehenik.

-Oro eijer, oro pollit, zü zira, ene maitia;
Zure eskütik nahi nikezü bizi nizano ogia,
Eta gero ni nükezü zure zerbütcharia.

-Eniz, ez, ni haiñ eijerra, nulaz erraiten deitazü?
Mündü huntako eijerrena berthütia lükezü;
Hari ogenik egin gabe, othoi, maitha nezazü.

-Baratzian zuiñen eijer jirofleia loratü!
Aspaldian desir niana orai dizüt gogatü;
Hura gogatü eztüdano gaiik eztizüt mankatü.

-Baratzian eijer deia jirofleia loratü?
Aspaldian desir züniana orai düzia gogatü?
Zerbütchatü zirenian berria khunta ezazü.

-Ene maite bihotz gogor, ezpiritü zorrotza;
Orai dizüt orai ikhusten etzitzakedala goga;
Amodiua ützi eta indarrez dügün boroga.

Jaon gaztia, othoi, pharka, haur gazte bat ni nüzü:
Zuri arrapostü emaitez debeiatürik nüzü;
Errandelako indartto hura bestetan empleg'ezazü."