Cultura con M de matemáticas: una visión matemática del arte y la cultura

Matematikak giza kulturarekin lotuta daude, baina, are gehiago, giza kultura ere osatzen dute. Artikulu honetan, matematiken eta kulturaren arteko loturari buruzko hausnarketa egin nahi dugu, hiru adibide hauek oinarritzat hartuta: zenbaki idatziaren jatorria, laugarren dimentsioa eta kubismoa, eta matematikek gaur egungo literaturan duten presentzia.

Matematikak. Kultura. Artea. Idazketa. Zenbakia. Kubismoa. Laugarren dimentsioa. Literatura.