Euskal kantutegia

Berezko izenburua
AZALANDARE
Testu normalizatua
AZALANDARE
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Azalandare saltcera
maitea
ciñan etorcen
beguiac argui eta
colorea gorri:

naitasun aundia ceñidala,
sinistu nuan eguia zala,
bañan gueroztican jaquindu baitet nic,
bestegandican ixillic
ez dirazula naico
ezpadet diruric
banequique segurqui
ori dala eguia
penaz ill naizala ni
cenduque berria."