Euskal kantutegia

Berezko izenburua
BETRONIO AUNDIA
Testu normalizatua
BETRONIO HAUNDIA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Betronioc
Pepachori
dio
biotcetic amorio:

Zu cera Betronio aundiaren
chachancho piña,
bestec eramatia
izango muque nic miña:

aurra maitea,
cerorrec daquizuna da
gauzarican oberana
dala guizona,
indarrac berac dituana
badaquizu bada
nai izateco dana,
argatic dizut nic
aditcera ematen
bici bear degu
alcar amatcen."