Euskal kantutegia

Berezko izenburua
GUERNIKAKO ARBOLA
Testu normalizatua
GERNIKAKO ARBOLA
Kantutegia
Ecos de Vasconia
Argitaletxea
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea
ECHEVERRIA y GUIMÓN

BEREZKO TESTUA

1. Guernikako arbola
Da bedeincatuba
Eskaldunen artean
Guztiz maitatuba.
Eman ta zabaltzazu
Munduban frutuba
Adoratzen zaitugu
Arbola Santuba. (bis)

2. Milla urte inguru da
Esaten dutela
Jaincoac jarrizubela
Guernikako arbola:
Saude bada zutican
Orain da dembora,
Eroritzen bacera
Arras galduguera.

3.Etzera erorico
Arbola maitea,
Baldin portatzen bada
Vizcaico juntia:
Lauroc artuco degu
Surequin partia
Paquian bicidedin
Euskaldun gendia.

4.Betico bici dedin
Jaunari escatzeco
Jarri gaitecen danoc
Laster belaunico:
Eta biotzetican
Escatu esquero,
Arbola bicico da
Orain eta guero.

5. Arbola botatzia
Dutela pentzatu
Euskal erri guztiyan
Denac badaquigu:
Ea bada gendia
Dembora orain degu,
Erori gabetanic
Iruqui biagu.

6. Beti egongocera
Uda berricua
Lore ainciñetaco
Mancha gabecoa:
Erruquisaitez bada
Biotz gurecoa,
Dembora galdu gabe
Emanic frutuba.

7. Arbolak erantzun du
Contus bicitzeco,
Eta biotzetican
Jaunari escatzeco:
Guerraric nai ez degu,
Paquea betico,
Gure legue zuzenac
Emen maitatzeco.

8. Erregutu diogun
Jaungoico jaunari
Paquea emateco
Orain eta beti:
Bay eta indarrare
Cedorren lurrari
Eta bendiciyoa
Euskal erriyari."