Euskal kantutegia

Berezko izenburua
¡KUPI ZAITEA!
Testu normalizatua
KUPI ZAITEZ!
Kantutegia
Ecos de Vasconia
Argitaletxea
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea
ECHEVERRIA y GUIMÓN

BEREZKO TESTUA

1. Nere betiko ametz gozoa
izar eder gidariya
barren nerera begiyetatik
banatutako argiya.
Erotzeraño amoriyuak
naukazugana jarriya
zu zeralako meriyo daukat
biyotz gashua eriya.

2. Zuregatikan nere barrenak
¡Ai! Xenbat duben sufritzen,
Suspiriyoka biyotza beti
Dabillela det sentitzen;
¿Zu-gatik orren triste dagola
Ez aldirazu igartzen?
Eta jakiñik au orla dala
Nitzaz etzera kupitzen?

3. ¡Kupi zaitea! Lenbailen nitzaz
Bestela jarko naiz miñez,
Estuasun ta naigabe abek
Geyago sufri eziñez;
Esaten dizut maite neria
Biyotzetikan au ziñez,
Zu maitatuaz naidet nik bizi
Beti amoriyo fiñez."