Euskal kantutegia

Berezko izenburua
NERE AMAC BALEQUI
Testu normalizatua
NERE AMAK BALEKI
Kantutegia
Ecos de Vasconia
Argitaletxea
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea
ECHEVERRIA y GUIMÓN

BEREZKO TESTUA

1. Cibillac esan naute
biciro egoqui
Tolosan biar dala
gauzau erabaqui.
Guiltza pian sartu naute
poliqui poliqui
Negar eguingo luque
nere amac balequi.

2. Jesus tribunalian
Sutenian sartu
Etziyon Pilatosec
Culparic billatu.
Neri ere arquitu
Ez dirate barcatu
Cergatic ez dituzte
Escubac garbitu.

3. Carcelatic aterata
Fiscalen echera
Abisatu ciraten
Juateco beriala
Ez etortzeco gueyago
Provintzi onetara
Orduan artunuan
Santander aldera."