Euskal kantutegia

Berezko izenburua
AINHOARRAREN KANTUAK
Testu normalizatua
AINHOARRAREN KANTUAK
Kantutegia
Kantuz
Argitalpenaren urtea
1995
Argitaletxea
ELKAR
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

1.Zorigaitzez egun batez zortheak atzemanik
Nere burhaso zaharrak nigarretan utzirik
soldado nintzela bada harmetan paraturik,
Ninduten urrun eraman, urrun Eskual herritik.

2.Sor-lekhutik urruntzea zem den lastimagarri !
Maite guzien uztea oi zein erdiragarri
Nik ez nuke sekulakotz adios erran nahi
Ez nere etchekoeri, ez Eskual-herriari.

3.Laster igorri ninduten Afrikaren barnera;
Lau urthe han egon eta deithu Italiara;
Lekhu orotarik bethi hegalekin bezala,
Gogoa zaitan airatzen arin Eskual-Herrira.

4.Italiako lurrean sartuz geroz Frantsesak.
Oi nolako sarraskiak ! oi zer gizon galtzeak !
Odol-hibaiez dirade han gorritu bazterrak:
Holakorik ez dezala ikhus Eskual-herriak.

5.Burhaso gaicho hoitarik semeak galdurikan,
Zenbatak ez dire jarri auhenik minenetan !
Gure jainko zerukoak hoin bihotz-min handitan
Beira gaitzal`erortzetik, guziz Eskual-herrian

6.Eskualdunen omenari ez diot egin ukho,
Nere sabre-baionetak, maiz agertu lekhuko;
Solferinon kolpaturik zioten gehiago !
Ez nintzela ez bizirik ni euskal-herrirako !

7.Atsulaiko bizkarrean Ainhoako kapera:
Han du nere ama onak othoitz egin ardura,
Aingeruen erreginak bida nezan etchera,
Bizirik eta osorik ekhar Eskual-herrira.

8.Nere ama entzun duzu, oi Andre Amultsua!
Azken hatserat nindagon jadanik hurbildua;
Zuri esker baizen ez dut nik beiratu bizia,
Zuri esker ikhusi dut berriz Eskual-herria!

9.Mundarraingo mendi hori bethi kopeta gora,
Ikhusteak phizten deraut bihotzean pilpira;
Italiako lurrtik eri nintzen athera,
Bainan sendatu heltzean gure Eskual-herrira.

10.Irriskuak iraganik trankil orai etchean,
Hauche diot Jainkoari galdetzen azkenean:
Bizi dadin hainitz urthez aitamekin batean
Nere egunak higatuz Eskual-herri maitean."