Euskal kantutegia

Berezko izenburua
ARIMA KONBERTITU BATEN SENDIMENTIAC KHURUTCHIAREN AITZINIAN
Testu normalizatua
ARIMA KONBERTITU BATEN SENTIMENDUAK GURUTZEAREN AITZINEAN
Kantutegia
Le Chant Populaire a l'église et dans les confréries et patronages
Argitalpenaren urtea
1897
Argitaletxea
SCHOLA CANTORUM
Argitalpen tokia
PARIS
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Ene arrerosteko
Kruzifikatu, zirena.
Ingrat niz zouretako:
Bena, othoi, pharka Jaona;
Ah! orhit zite odola
Or'ichouri duzula.

Ene gaztigatzeko
Sobera sujet duzuna.
Ingrat niz zouretako:
Bena, othoi, pharka Jaona;
Ah! orhit zite odola
Or'ichouri duzula.

Zoure maitetarzunak
Ezpanai, Jaona, salbatzen,
Nihaoren bekhatiak
Suiala nizu egoichten;
Lotseria handiak
Hanitch nizu duluratzen.

Arrap.: Ah! Oriht zite, etc.

Behar nintzan behtatu
Ene kreazaliari;
Bena behatu nuzu
Gaichtoki kreaturari;
Nik merechi nikezu
Iferniala erori.

Deithu naizu ardura
Zoure grazia saintiaz:
Liluratu sobera
Nunduzun mundu faltsiaz,
Ountsa konbertitzera
Herabe nizun egiaz.

Maite ukhen dereitzut
Munduko erhokeriak;
Orai ikhousten tizut
Haren ilusimentiak;
Sobera badakizut
Zer dadukan zekuriak.

Izan zakitzat ezti,
Zoure dikezut bihotza;
Nahi nikezu bethi
Gaztigatu ene beitha
Zeren beitu merechi
Ountsa zehadoi garratza."