Euskal kantutegia

Berezko izenburua
ARGIZARIAK ZELÜTIK
Testu normalizatua
ARGIZAGIAK ZERUTIK
Kantutegia
Chants Populaires du Pays Basque
Argitalpenaren urtea
1870
Argitaletxea
Argitalpen tokia
BAYONNE
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Argizariak zelütik
Argitzen dizü eijerki;
Ene maite pollita eztüzü ageri
Zelüko Jinko Jaona! zer eginen düt nik
Zer eginen düt nik.

-Fiatik batere eztüzü,
Mündia erriz ari zaizü;
Bathü orotzaz agrada zira zü,
Bat har ezazü, hura aski dükezü,
Horrez segür nüzü.

Ürso-aphalaren malürra
Galdüz geroztik laguna!
Triste da bethi bere bihotzetik,
Zeren ezpeitü maithatü bat baizik
Maithatü bat baizik.

Amodio berriak
Sendotzen tizü eriak;
Zure begiak haiñ dira eztiak
Zeren beitira eniak zuriak,
Zuriak eniak."