Euskal kantutegia

Berezko izenburua
CHARMAGARRIBAT BADIT
Testu normalizatua
XARMAGARRIA BAT BADUT
Kantutegia
Chants Populaires du Pays Basque
Argitalpenaren urtea
1870
Argitaletxea
Argitalpen tokia
BAYONNE
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Charmagarribat badit maite bihotzeti,
Amodiotan gira biak alkharreki;
Haren aire charmantaz agrada niz bethi:
Parerik badiala ezpeitzeit üdüri.

Zertako erraiten düzü maite naizüla ni?
Khorte egiten zaude zü beste orori.
Enezazüla trompa, mintza zite klarki;
Esperantza falsürik ez eman nihuri.

Chori papgorriak eijerki khantatzen.
Gaiazko alojia kanpuan cherkhatzen;
Ni ere gisa berian nüzü erdireiten,
Maitiak ezpadereit bortha idekiten.

Orai zireia jiten, gaiherdi onduan?
Iratzarririk nintzan eta zü goguan;
Zure botza entzüten düdanin khampuan,
Ohetik jalki eta jartzen niz leihuan.

-Oi! ene bihotzeko lili haitatia,
Ene botza entzünik leihuan zaudia?
Aspaldin enereizün ikhusi begia:
Barnerat sar nadin indazüt eskia.

Bortürik gorenetan erortzen elhürra:
Tronpatüren naizüla badizüt beldürra;
Hargatik nahi züntüket ikhusi ardüra,
Eginen badüt ere, oi! ene malurra!

Lümarik ederrena pabuak büztanin:
Maitia, etzüntüdan ikhusi aspaldin.
Gaiaz eta egünaz bazüntüt enekin,
Ni enainte debeia, maitia, zureki.

Ai! Ei! Ai! Ei! Ai! Eia! hau da doloria!
Bi maite üken eta ez jakin zuiñ haita;
Batak dizü chapela, bestiak boneta:
Chapeldüntto hura da, oi! ene bihotza."