Euskal kantutegia

Berezko izenburua
BELAUN CHINGOA
Testu normalizatua
BELAUN TXINGOA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Euscal Errietaco
soñu ezti,
izan dana beti,
gucien gañetic,
billatu det lurpean sartua,
bai eta aztua,
ceren dan zartuba:

ateratu bear nuque plazara,
nerequin danzara,
oraindic gauza da,
ecusico da
ceiñ atseguiña,
bizarra urdiña,
baña chit arina."
25;
26;
27;
28;
29;
30;