Euskal kantutegia

Berezko izenburua
GRACIANA
Testu normalizatua
GRAZIANA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Amorioac nauca
biotcetic eri,
esan gabetanican
ecin nengoque ni:

Pena bat oi daucat biotzcean gorderic,
Graciana icusi nuen ezqueroztic,

Ai au pena ta naigabea
maitecho graciana,
zureganaco miña
sartu zat nigana:

badaquite Ceruac
maite zaitudala,
nere poza litzaque
baninduzuala:

zuregan dago
nere ona eta gaitza,
eman biar dirazu itza,
bestela ill bear det
nere maite biotza.

Maite izango zaitut beti,
zuc ala biotcetic
baldin banazu ni."