Euskal kantutegia

Berezko izenburua
NAPARCHO
Testu normalizatua
NAPARTXO
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Naparroatic etorten da
Ardo gorri gozoa,
archec consolatcen dit
niri biotz gaxoa:

Bicicai ona baita guztiz,
erosteco dirua baliz,
edango nugue asco aldiz,
naiz echera eramal zaldiz:

ez det abererican
dirurican ain gutxi,
bañan adisquide
tabernako Luci,
ez nezaque bada nic
edan gabe utzi,
cergatic berac nauen bici:

Ardoric edan gabe
nagoen eguna,
eduritcen zait bada niri
dala guciz illuna:
Picharra ongui bete bedi,
eta sarritan eman
edatera niri,
biotza aurquitcen zat
motel eta eri."