Euskal kantutegia

Berezko izenburua
ON DARRABIA CHIQUIA
Testu normalizatua
HONDARRABIA TXIKIA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Felipe bostgarrena
zanean etorri
Españiara aguintari:
Yrunen dantzatu zan
Pachico chiquia
arritu zuen jende guztia,

arren dantzatceco
jaquinduriac,
pozquidatu zituen
Españiaco guizon aundiac,
Erregue maite du
On darrabiac."