Euskal kantutegia

Berezko izenburua
ON DARRABIA AUNDIA
Testu normalizatua
HONDARRABIA HANDIA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

On darrabian daude
dantzari bi ederrac,
ezagutcen ditu Bernardac,
dantzara ez padute
eramaten berac,
gajo onec eguiten ditu
benazgo negarrac

Bata da Martin
eta bestea Pachico
au ecusi gabetanic
ez luque etsico.
Soñu zaretan ere
dantzariac dira,
zoraturic dago beti,
Bernarda oiei beguira."