Euskal kantutegia

Berezko izenburua
ERRIBERA
Testu normalizatua
ERRIBERA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Erriberaren alaba
colore gorria
ederqui dantzatcen dezula
zabaldu da berria
plazan icusi nai cinduzquet
chachan maitagarria.

deituco zaitut bada
urrengo Jaiean
serbitu nai banazu
bear dan gaiean
nere pozqui da aurquitcen da
dama zure naiean."