Euskal kantutegia

Berezko izenburua
AMOREA MARGARITACHO
Testu normalizatua
AMOREA MARGARITATXO
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Amorea Margaritacho
nola zagoz tristeric
zagoz aleguereric:

zu horrela icustea
ez det nic atseguin,
nai badezu Jaquin.

Atsecaberic asco
zu ikustean nic,
oi daramat maitea
biotcean ixillic:

bañ an alferric.
Jaquinean aurquitutcen naiz
et zaudela nerezat
bañan ecin aztuzat."