Euskal kantutegia

Berezko izenburua
EUN DABICOA
Testu normalizatua
EHUN ETA BIKOA
Kantutegia
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Argitalpenaren urtea
1826
Argitaletxea
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea

BEREZKO TESTUA

Soñu onen puntubac
dira eun ta bi
adisquide bati
beste ainbeste ducat
emanic nago ni,
nere ustez aurquitcen da
pagaturican ongui,
gueiago bear baldin badu
esaten diot orri,
escatu nai badio
baduela nori,
langai orretatic libre
aurquitcen naiz ni:

naitasunic baldin badio
badu biderican asqui,
ematen badizu nic ainbat
ezta izango chit gaizqui:

nai dezunean atoz
art,cecoen esque,
nic badet hainbeste,
bidezcoa dezula
baldin badezu uste,
zorrac gueroco utzi gabe,
pagatu nai nituzque
lengoac eman nizquizula
orainchen da bi urte,
echean baneuzca gaur
naiago nuque
ala ere beti
izango zaitut maite."