Cancionero vasco

Título original
AZALANDARE
Texto normalizado
AZALANDARE
Cancionero
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Año publicación
1826
Editorial
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

Azalandare saltcera
maitea
ciñan etorcen
beguiac argui eta
colorea gorri:

naitasun aundia ceñidala,
sinistu nuan eguia zala,
bañan gueroztican jaquindu baitet nic,
bestegandican ixillic
ez dirazula naico
ezpadet diruric
banequique segurqui
ori dala eguia
penaz ill naizala ni
cenduque berria."