Cancionero vasco

Título original
BETRONIO AUNDIA
Texto normalizado
BETRONIO HAUNDIA
Cancionero
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Año publicación
1826
Editorial
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

Betronioc
Pepachori
dio
biotcetic amorio:

Zu cera Betronio aundiaren
chachancho piña,
bestec eramatia
izango muque nic miña:

aurra maitea,
cerorrec daquizuna da
gauzarican oberana
dala guizona,
indarrac berac dituana
badaquizu bada
nai izateco dana,
argatic dizut nic
aditcera ematen
bici bear degu
alcar amatcen."