Cancionero vasco

Título original
BI MAITETASUN
Texto normalizado
BI MAITETASUN
Cancionero
Ecos de Vasconia
Editorial
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador
ECHEVERRIA y GUIMÓN

TEXTO ORIGINAL

Bi maitetasun dauzkat
biyotz barrenian
zañak dauden bezela
sartubak lurrian
biyak gau eta egunaz
naukate mendian
utzi biarko ditut
iltze naizenian.

Nexka polit polit bat
daukat nik aututa
nere biyotz gaxua
oso xamurtuta
eder ta ona dalako
nauka txoratuta
zer poza nere onduan
uraxen artuta.

Beste maitetasun bat
umetik asiya
da beti maitatzia
nere sort erriya da
beti maitatzia
nere sort erriya.

Bi maitetasun dauzkat
biyotz barrenian
zañak dauden bezela
sartubak lurrian
biyak gau eta egunaz
naukate mendian
utzi biarko ditut
iltze naizenian.
Sort erri ta maitia
maitetasun aundiya
maitia gatik biziya
Euskal erriya gatik guciya."