Cancionero vasco

Título original
ARDO ZARRAREN KANTAK
Texto normalizado
ARDO ZAHARRAREN KANTAK
Cancionero
Gure Herria
Año publicación
1921
Editorial
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

1.Ai zein edari-gozua!
Zerutik jatxitakua!
Zembat eta geyago,
Anbat eta nayago!
Zer egingo ote dit barrenen!
Obe det sartu lenbailen.

2.Baso onetan ikustian,
Poz artzen det biotzian.
Baldin or ikusirik
Banago txoraturik,
Zer egingo ez det barrenen?
Sar-akit bada lenbailen.

3.Ai neri zer egin ote zat!
Oñez ibiltzen aztu zat!
Burua jaso ezin det,
Lurra igaro ezin det;
Ilun det biotza guziz;
Edan zagun bada berriz!

4.Galdu dirak neri burua,
Ardo zitalki gaiztua!
Edan det txit gogotik
Ardo sendo onetik;
Ai jakin banu lenago!
Edango nuan geyago...

5.Edazu kontuz ardua,
Naiz zarra ta naiz gozua;
Izanik ain gauz-ona,
Daki galtzen gizona;
Bañan edanikan neurriz,
Piztutzen du illa berriz."