Cancionero vasco

Título original
BASATXORITXU
Texto normalizado
BASATXORITXO
Cancionero
Euzkel-Abestijak
Año publicación
1915
Editorial
EUZKELTZALE-BAZKUNA'K
Lugar publicación
BILBAO
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

(Bizkayerazkua)

Basa-txoritxu musturr-luziak,
ez jun Donoki'ra billa;
aingerutxurik biarrezkero
orra orr nire mutilla.
Bere musuba ederra da ta
suba bijotz ta ezpanak;
berton urturik bixiko dira
nire bularra ta zanak.

¡Ai, nok leukezan urrezko orratza,
urre-miesa ta arija,
urrez asi eta amattuteko
seintxu ontzako janzkija!
Larrosatxubak bost orri daukoz,
klabeliñeak amabi;
gure umetxuba gura dabenak
eskatu bere amari."