Cancionero vasco

Título original
CHORI ERRESIÑULA
Texto normalizado
TXORI ERRESIÑOLA
Cancionero
Chants Populaires du Pays Basque
Año publicación
1870
Editorial
Lugar publicación
BAYONNE
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

Chori erresiñula üdan da khantari:
Zeren ordian beitü kampuan janhari;
Negian ezt'ageri, balimban ezta eri:
Üdan jin baledi,
Konsola nainte ni.

Chori erresiñula ororen gehien,
Bestek beno hobeki har'k beitü khantatzen;
Harek dü inganatzen mündia bai trompatzen;
Bera eztüt ikhusten,
Bai botza entzüten.

Botz haren entzün nahiz herratürik nago;
Ni hari hüllant eta hura hürrünago;
Jarraiki ninkirio bizia gal artino;
Aspaldi handian
Desir hori nian.

Choria zuñen eijer khantüz oihenian!
Nihaurek entzün dizüt igaran gaiian.
Eia! guazen, maitia, bibiak ikhustera:
Entzüten badüzü,
Charmatüren zütü.

-Amak ützi nündizün bedats azkenian;
Gerostik nabilazü hagales airian.
Gaiak urthuki nündizün sasiño batetara,
Han züzün chedera,
Oi! ene malürra!

-Choria, zaude ichilik, ez egin khantürik,
Choria, zaude ichilik, ez egin khanturik;
Eztüzü profeitürik ni hola phenatürik,
Ez eta plazerik
Ni thumban sarthürik.

-Bortiak churi dira elhür dienian,
Sasiak ere ülhün osto dienian.
Ala ni malerusa! zeren han sarthü nintzan?
Jun banintz aitzina
Ezkapatzen nintzan.

-Choria, zaude ichilik, ez egin nigarrik;
Zer profeitü dükezü hola aflijitürik?
Nic eramanen zütüt chedera lachatürik,
Ohiko bortütik,
Ororen gañetik."