Cancionero vasco

Título original
BELAUN CHINGOA
Texto normalizado
BELAUN TXINGOA
Cancionero
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Año publicación
1826
Editorial
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

Euscal Errietaco
soñu ezti,
izan dana beti,
gucien gañetic,
billatu det lurpean sartua,
bai eta aztua,
ceren dan zartuba:

ateratu bear nuque plazara,
nerequin danzara,
oraindic gauza da,
ecusico da
ceiñ atseguiña,
bizarra urdiña,
baña chit arina."
25;
26;
27;
28;
29;
30;