Cancionero vasco

Título original
CHIPIRITONA
Texto normalizado
TXIPIRITONA
Cancionero
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Año publicación
1826
Editorial
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

Plazaren erdira irtenic
Andrea ta guizona,
dantzatu bear dute ongui
biac chipiritona,
anciñaco usario au
chit da ona."