Cancionero vasco

Título original
AMOREA MARGARITACHO
Texto normalizado
AMOREA MARGARITATXO
Cancionero
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Año publicación
1826
Editorial
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

Amorea Margaritacho
nola zagoz tristeric
zagoz aleguereric:

zu horrela icustea
ez det nic atseguin,
nai badezu Jaquin.

Atsecaberic asco
zu ikustean nic,
oi daramat maitea
biotcean ixillic:

bañ an alferric.
Jaquinean aurquitutcen naiz
et zaudela nerezat
bañan ecin aztuzat."