Basque songbook

Original title
AZALANDARE
Standardized text
AZALANDARE
Songbook
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Publication year
1826
Editorial
Publication place
DONOSTIA
Compilation place
Compiler

Original text

Azalandare saltcera
maitea
ciñan etorcen
beguiac argui eta
colorea gorri:

naitasun aundia ceñidala,
sinistu nuan eguia zala,
bañan gueroztican jaquindu baitet nic,
bestegandican ixillic
ez dirazula naico
ezpadet diruric
banequique segurqui
ori dala eguia
penaz ill naizala ni
cenduque berria."