Basque songbook

Original title
BETRONIO AUNDIA
Standardized text
BETRONIO HAUNDIA
Songbook
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Publication year
1826
Editorial
Publication place
DONOSTIA
Compilation place
Compiler

Original text

Betronioc
Pepachori
dio
biotcetic amorio:

Zu cera Betronio aundiaren
chachancho piña,
bestec eramatia
izango muque nic miña:

aurra maitea,
cerorrec daquizuna da
gauzarican oberana
dala guizona,
indarrac berac dituana
badaquizu bada
nai izateco dana,
argatic dizut nic
aditcera ematen
bici bear degu
alcar amatcen."