Basque songbook

Original title
ARDI KONTU
Standardized text
ARDI KONTU
Songbook
Ecos de Vasconia
Editorial
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Publication place
DONOSTIA
Compilation place
Compiler
ECHEVERRIA y GUIMÓN

Original text

1. Ardi kontuan dago
Joshe Mari Mocha
besoetan arturik
jayo dan bildocha;
eta ikusirikan
ain guri ta belcha
pozez betetzen zayo
berari biyotza.

2. Bildochen ama dauka
beraren oñian,
umeari begira
egon eziñian;
noizik bein miliskatzen
du bizkar gañian,
ezagüeraz maitatu
lezaken añian.

3. Joshe pozez betia
dago penik gabe,
dalako bildoch guri
politaren jabe;
soñu onena bañan
arentzat da obe
bildochan abotikan
goshoro diyon... ¡Bee!

4. Mendiyan gora bera
dabilla Joshe Mari,
askotan chistu joaz
bestela kantari;
euskeraz deitzen diyo
bere ardiyari,
esanaz: Athos, athos,
chiki chikiyari.

5. Bere ondora biltzen
dira ardi denak,
bere eskutik jaten
dakite geyenak;
berdiñ maitatzen ditu
medar ta gizenak,
ta buruz badakizki
guztiyen izenak.

6. Bere bizimoduaz
dago chit kontentu,
kabriyola ederrik
ark egiten ditu;
ondo bizi dan, iñoiz
bazayo galdetu,
erantzun oidu: -Pozez
nabill... Ardi Kontu."