Basque songbook

Original title
AGUR AINGERUEN
Standardized text
AGUR AINGERUEN
Songbook
Eskualdun Kantikak
Publication year
1935
Editorial
Publication place
SAINT-PALAIS
Compilation place
Compiler

Original text

1.Agur aingeruen eta zeru lurren
Erregina puchanta!
Ederra zare Maria,
Isten duzu iguzkia,
Zein zaren distiranta!

2.Graziaren Ama,
Ama guziz ona.
Urrikalmendutsua!
Zein den espantagarria
Oi zer ihes lekhua!>bis.

3.Bethi on, amultsu
Kausitzen zare zu
Bekhatorearentzat;
Nola baitzare, Maria,
Ene gostuarentzat.>bis.

4.Penatuak diren
Haur dohakabeen
Kontzolazionea;
Bekhatoreen bizia
Loriak athea.>bis.

5.Zutaz maitatuak
Eta lagunduak
Ez ohi dire galtzen;
Deskantsaturik bihotza
Bethikotz dut emaiten.>bis.

6.Lur triste huntarik
Noizbeit atherarik,
Zu ganat hel gaitzatzu;
Zein den on eta gozoa
irakuts ezaguzu.>bis."