Basque songbook

Original title
EUZKOTARRAK GARA
Standardized text
EUSKOTARRAK GARA
Songbook
Euzkel-Abestijak
Publication year
1915
Editorial
EUZKELTZALE-BAZKUNA'K
Publication place
BILBAO
Compilation place
Compiler

Original text

(Bizkayeraz)

¡Euzkotarrak, euzkotarrak gara!
¡Gora Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra!

1. Ezkara españarrak,
Ez arrotzaliak,
Ez maketuen edo
Motzen aizkidiak.
Geure Ama danaren
Semiak geu gara:
Bera Euzkadi dala
¡Euzkotarrak...

2. Geure Euzkadi mattia
Motzak menbetuta,
Nai biarr dogu danok
Olan dakuskula,
Bere azkatasuna,
Azkatasun utsa,
Ezpa-gagoz nastuta,
Motzak ezpa-gara.
¡Euzkotarrak...

3. Antziñeko enda zarr,
Garbi ta bakana,
Orain maketuenak
Betuta daukona,
Biztuko da ta betik
Jagiko da gora,
Eta euzkotarrena
Euzkadi ixango da.
¡Euzkotarrak..."