Basque songbook

Original title
ALOSTORRIA
Standardized text
ALOSTORREA
Songbook
Euzkel-Abestijak
Publication year
1915
Editorial
EUZKELTZALE-BAZKUNA'K
Publication place
BILBAO
Compilation place
Compiler

Original text

(Gipuzkerazkua)

Alostorria, bai, Alostorria
Alostorre'ko zurubi luzia.
Alostorria'n nenguanian
gorubetan, bela beltza
kua, kua, kua, kua leyoetan.

(Bizkayerazkua)

Mendijen ganetik agiri dira
bela arrotz zittalak geuri begira.
Gosez geugara bein etorritta
¡geu gaxuok! zati-birrindduko
gabez euzkotarrok.

Euzkadi gaxua, ¿nun jausi zara?
il-zorijan duzu zeure buruba.
Motza sarrtuta, azkatasun-barik,
jopu einda...Jagi, arren, jagi
lasterr edo il, Ama."