Basque songbook

Original title
AGUR ESKUAL-HERRIA
Standardized text
EGUR EUSKAL HERRIA
Songbook
Ene Hautia
Editorial
Publication place
SAINT-PALAIS
Compilation place
Compiler

Original text

1. Guitara zarcho bat da }
Neretzat laguna }
Onela ibiltzen da }
Artista Eskualduna. } (berriz)
Egun batean pobre
Beste batez Jauna,
Kantiri pasatzen dut
Nik bethi eguna.

2. Naiz dala Italia }
Oro bat Franzia, }
Bitan billatu dut }
Anitz malicia... } (berriz)
Ikusten badut ere
Nik mundu guzia,
Bethi maitatuko dut
Eskual-Herria.

3. Jaunak ematen badit }
Neri osasuna, }
Izango det oraindit }
Andregai bat ona; } (berriz)
Emen badut francesa
Interesa duna...
Baña nik naiago dut
Utzik Eskualduna.

4. Agur Eskual-Herria }
Baña ez bethiko, }
Bost edo sei urtean }
Ez dut ikusiko... } (berriz)
Jaunari eskatzen dut
Gratia emateko,
Nere lur maite ontan
Bizia uzteko."