Basque songbook

Original title
BELAUN CHINGOA
Standardized text
BELAUN TXINGOA
Songbook
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Publication year
1826
Editorial
Publication place
DONOSTIA
Compilation place
Compiler

Original text

Euscal Errietaco
soñu ezti,
izan dana beti,
gucien gañetic,
billatu det lurpean sartua,
bai eta aztua,
ceren dan zartuba:

ateratu bear nuque plazara,
nerequin danzara,
oraindic gauza da,
ecusico da
ceiñ atseguiña,
bizarra urdiña,
baña chit arina."
25;
26;
27;
28;
29;
30;