Basque songbook

Original title
AMOREA MARGARITACHO
Standardized text
AMOREA MARGARITATXO
Songbook
Euscaldun anciña ancinaco ta are lendabizico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin
Publication year
1826
Editorial
Publication place
DONOSTIA
Compilation place
Compiler

Original text

Amorea Margaritacho
nola zagoz tristeric
zagoz aleguereric:

zu horrela icustea
ez det nic atseguin,
nai badezu Jaquin.

Atsecaberic asco
zu ikustean nic,
oi daramat maitea
biotcean ixillic:

bañ an alferric.
Jaquinean aurquitutcen naiz
et zaudela nerezat
bañan ecin aztuzat."